Etikettarkiv: hydroxylradikaler

Fotokatalytisk luftrening – mot lukt, mögel, bakterier och virus

Fotokatalytisk luftrening (PCO) fungerar effektivt mot allergener, lukt, mögel, bakterier och virus. Vilket kan låta helt otroligt utan närmare förklaring. I detta inlägg beskriver vi hur tekniken fungerar och hur man kan använda detta till sin egen fördel i förorenade utrymmen eller förebygga med en hälsosam inomhusmiljö. I korta drag kan man beskriva det som att med beprövad teknik har man efterliknat naturens egna reningsprocess för att föra in detta till inomhusmiljöer där naturen inte kommer åt. Tekniken är prövad av oberoende laboratorier som t.ex. SP eller liknande organisation. Tidigare kunders upplevelser och recensioner är också ett kvitto på att luftreningstekniken fungerar med tillfredsställande resultat.

negativa joner i naturen
Mycket hälsosamma negativa joner produceras vid t.ex. vattenfall

Naturens egna ”tvättmedel” fungerar på samma sätt, dvs att solens UV-ljus reagerar med vattenmolekyler, aktivt syre (ozon) och hydroxylradikaler bildas. Fotosyntes i växternas process tillsammans med UV-ljus skapar också syre och glykos. Denna renande process mha solens UV-ljus renar jordens luft från föroreningar som skapas dagligen av människor och naturliga processer.

Teknikens olika beståndsdelar är

  • UV-ljus (254nm) tillsammans med aluminiumdioxid eller titaniumdioxid bildar en plasma som innehåller enligt nedan:
  • Negativa joner (negativa elektroner e- reagerar med O2 blir O2-) laddar partiklar negativt. Partiklarna dras sedan mot positivt laddade ytor, filter eller en sk. kollektor. Inandningsluften befrias då från små partiklar som t.ex. pollen. I vår omgivning finns det mycket negativa joner i t.ex. tallskogar, vid havet eller vattenfall. Motsatsen är positiva joner som är negativt för hälsan och välbefinnandet. Positiva joner finns oftast koncentrerat inomhus, kontorsmiljöer, konferensrum eller andra instängda miljöer med dålig syreproduktion.
  • Hydroxylradikaler (•OH) är en kortlivad reaktiv oxidationsagent, som brukar beskrivas som naturens egna tvättmedel i jordens atmosfär. Hydroxylradikaler bildas mha UV-ljus som reagerar med vattenmolekyler i luften. Hydroxylradikaler reagerar snabb med föroreingar i luften. Slutprodukterna är koldioxid och vatten.
  • Aktivt syre (ozon, O3) är tri-molykärt syre (3-st syreatomer) som är en kortlivad reaktiv oxidationsagent som snabbt bryter ned föroreningar. I kontakt med organiska ämnen i luften och på ytor sker en mikroskopisk ”explosion” och föroreningar som mögelsporer DNA slås ut som förhindrar fortsatt tillväxt.  Slutprodukten är tvåmolykärt syre som vi normalt andas in.
  • Med fotokatalytisk teknik så renas luften inuti reningskammaren i luftrenaren och mha den reaktiva plasman som möter föroreningar i luften och på ytorna i lokalen.
  • Det finns olika modeller och olika kraftiga luftrenare som används till olika tillämpningar och miljöer. Dels för snabb sanering och för kontinuerlig luftrening av bostäder, skolor, offentliga inrättningar, toaletter, soprum. Överallt där man önskar en mer balanserad och hälsosam inomhusluft utan för mycket hälsoskadliga föroreningar, lukter och stel luft.
  • En del luftrenare producerar enbart aktivt syre och negativa joner, då med en generator genom elektrisk urladdning. Liknande den urladdning som sker vid blixnedslag i åskväder. Efter ett åsko och blixtväder (hög energi), laddas luften av extremt mycket negativa joner och vi människor upplever oftast luften som frisk och härlig. Innan urladdningen så är luften laddad med motsatsen, dvs. extremt mycket positiva joner som de flesta människor upplever som ”tung” luft, hälsan påverkas negativt av positiva joner och tvärtom.

Fördelen med denna luftreningsteknik är att man tar bort källan till problemet, dvs man döljer inte lukter som orsakas av bakterier med någon spray eller liknande. Med fotokatalytisk luftrening rekommenderas alltid att man åtgärdar grundproblemet, t.ex. om man har problem med fukt i krypgrunden som orsakat röta i bjälklag så ska detta åtgärdas också. Luftrening tar bort föroreningar permanent från luften och ytorna, men t.ex. felaktigt byggnadsmaterial som emitterar gaser åtgärdas byggtekniskt eller med avfuktningsteknik.

Att välja rätt luftrenare är viktigt för ditt behov och därför rekommenderar vi dig som är osäker att be oss om råd via telefon, mail eller vår live chat. Vi svarar gärna på frågor om luftreningstekniker och tillsammans komma fram till bästa produkt för dig.